Du kan jobbe internasjonalt

Vi følger våre kunder der de er. Med kunder over hele verden får du mange muligheter til oppdrag både i inn- og utland, og du kan oppleve ulike kulturer og bli kjent med mennesker fra ulike deler av verden.

Vi investerer i våre ansatte

Hos oss kan du videreutvikle din kompetanse via interne initiativ og eksterne program. Din kompetansehevingsplan utarbeides i tett dialog med leder for å møte både dine og bedriftens behov.


Vi tar vare på våre ansattes helse

Du får markedets beste private helseforsikring gjennom DNB. Denne sikrer at du kommer raskt til behandling ved sykdom eller skade. Vår bedriftshelsetjeneste med leger, fysioterapeuter og sykepleiere hjelper oss å holde oversikt og sette inn tiltak for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Hos oss får du full lønn når man er sykemeldt.


Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

I vår innskuddsbaserte alderspensjonsordning betaler vi 5 % innskudd mellom 0 og 12 G og en tilleggssparing på 3 % av lønn mellom 7,1 og 12 G. Vi er også medlem av fellesordningen for AFP. Hos oss får du også reiseforsikring som gjelder på tjenestereiser, samt på ferie/fritidsreiser med inntil 60 dagers varighet i hele verden for deg og din familie.

Lønn i foreldrepermisjon

Den ansatte får lønn som normalt ved foreldrepermisjon, avhengig av hvor lang permisjon du velger å ta ut.

Gode prestasjoner belønnes

Ved gode resultater er vi opptatt av å gi tilbake til våre ansatte. Folkene som jobber her er vår viktigste ressurs og dette er retningsgivende for vår ledelse.

You are using an unsupported browser

If you continue to browse this website be aware that some features might not be working, or missing.
We recommend using one of these browsers:

Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox